Niezbędnym warunkiem osiągnięcia sukcesu firmy jest dotrzymywanie zobowiązań. Oznacza to, że strategicznym zadaniem dla firmy jest zapewnienie należytej realizacji dostaw produktów zgodnie z umową. Osiągnięcie tego wymaga zapewnienia sprawnej produkcji poprzez sprawowanie kontroli nad stanem technicznym maszyn i urządzeń przemysłowych czy tez sukcesywnej modernizacji parku maszynowego w ramach procesu ciągłego doskonalenia. Procesem pomocniczym w przedsiębiorstwie służącym realizacji tego zadania jest NIEZAWODNOŚĆ UTRZYMANIA RUCHU.

Utrzymanie ruchu to wykonywanie bieżących czynności mających na celu poprawną pracę maszyn i urządzeń oraz podejmowanie działań prewencyjnych wpływających na zmniejszenie ryzyka uszkodzenia parku maszynowego. Działania te realizowane są poprzez okresowe i planowe przeglądy, konserwacje maszyn, jak również działania mające na celu bezawaryjne funkcjonowanie zakładu. Sprawne utrzymanie ruchu przyczynia się do zwiększenia efektywności przedsiębiorstwa.

Zakres usług utrzymania ruchu:

 • usuwanie awarii,
 • przeglądy okresowe,
 • konserwacje,
 • inspekcje zapobiegawcze, w tym ocena stanu technicznego urządzeń,
 • usprawnienia procesu produkcji,
 • analizy

Ponadto w zakresie utrzymania ruchu sprawujemy nadzór nad:

 • maszynami i urządzeniami produkcyjnymi,
 • stanowiskami zautomatyzowanymi,
 • stanowiskami zrobotyzowanymi,
 • robotami przemysłowymi,
 • liniami produkcyjnymi,
 • budynkami i obiektami technicznymi.