Firma PS&MS zajmuje się przemieszczaniem kompletnych linii technologicznych. Kompleksowo organizujemy demontaż, przygotowanie do załadunku, załadunek, bezpieczny transport w miejsce docelowe, rozładunek, montaż linii w wyznaczonym miejscu, podłączenie wszystkich mediów, uruchomienia oraz rozruchu.

Świadczenie usługi rozpoczyna się od precyzyjnego ustalenia szczegółów zlecenia z klientem. Na tej podstawie tworzymy harmonogram, który jest akceptowany przez klienta i pozwala każdej ze stron w łatwy sposób nadzorować przebieg prac.

Realizacje