montaz-maszyn-2
Firma PS&MS przeprowadza demontaż maszyn uwzględniając etapy: zaplanowania zadania, rozbiórkę, załadunek, transport i wywóz. W zależności od decyzji klienta urządzenie przenosimy we wskazane miejsce lub unieszkodliwiamy zgodnie z hierarchia postępowania, uwzględniając przepisy ustawy o odpadach, ochrony środowiska czy przepisy bhp.

Świadczenie usługi rozpoczyna się od precyzyjnego ustalenia szczegółów zlecenia z klientem. Na tej podstawie tworzymy harmonogram, który jest akceptowany przez klienta i pozwala każdej ze stron w łatwy sposób nadzorować przebieg prac.

Realizacje