USŁUGĘ RELOKACJI MASZYN WYKONUJEMY KOMPLEKSOWO. Całe zadanie obejmuje etapy: planowania, demontażu, zabezpieczenia, spedycji, montażu, wykonaniu niezbędnych pomiarów, odbiorów urzędowych, uruchomieniu i przekazaniu do użytkowania. Dzięki długoletniemu doświadczeniu przy relokacji maszyn czy też całych zakładów przemysłowych oraz dzięki wykwalifikowanej kadrze pracowników, zlecenia realizujemy profesjonalnie, sprawnie i skutecznie. Posiadamy wsparcie programistów, którzy na zlecenie mogą zlokalizować przyczynę usterki lub zmodyfikować program.

Każdorazowo rozpoczęcie świadczenia usługi poprzedzone jest precyzyjnym, w miarę szczegółowym określeniem zakresu prac. Po ustaleniu potrzeb, wymagań i standardów klienta tworzony jest harmonogram prac, zawierający etapy, zadania i czynności niezbędne do realizacji zlecenia. Tak przygotowany plan, zaakceptowany przez klienta, pozwala i ułatwia nadzorować każdej ze stron przebieg prac.
relokacja maszyn

Nasza oferta w tym obszarze jest bardzo szeroka, może obejmować swym zakresem wszystkie niezbędne etapy, w szczególności:

 • rozpoznanie potrzeb, planowanie, ustalenie harmonogramu, koordynowanie działań na poszczególnych etapach, uczestnictwo w naradach;
 • transport, załadunek, rozładunek maszyn, urządzeń, linii technologicznych nowych i używanych z uwzględnieniem ich demontażu;
 • demontaż, montaż, relokacja maszyn, urządzeń, linii technologicznych, zakładów produkcyjnych;
 • uruchomienie, rozruch, przygotowanie niezbędnej dokumentacji (zezwolenia, pozwolenia, protokoły, DTR), odbiór końcowy.

relokacjaZlecenia są wykonywane przez firmę PS&MS w sposób profesjonalny, z zachowaniem norm bezpieczeństwa, wymogów zawodowych, obowiązujących przepisów prawa, w tym ochrony środowiska. Nasi pracownicy są kompetentni, dobrze wyposażeni w niezbędne narzędzia i zaangażowani w wykonywane zadanie. Usługi wykonujemy w kraju, jak i poza granicami Polski.

Dokładając ogromnej staranności w trakcie realizacji zlecenia dbamy o wszystkie szczegóły tak, aby zachować zgodność z harmonogramem, wyeliminować różne ryzyka i zagrożenia, a przede wszystkim zapewnić skuteczne zakończenie zadania.

Zakres usług:

 • montaż maszyn i demontaż maszyn,
 • demontaż oraz relokacja maszyn,
 • demontaż oraz relokacja linii technologicznych,
 • przenoszenie zakładów w nową lokalizację

Jako elementem niezbędnym do kompleksowego wykonania usług relokacji , wykonujemy również instalacje przemysłowe , niezbędne do szybkiego i sprawnego podłączenia i uruchomienia maszyn. Wykonujemy je na komponentach światowych producentów oraz w różnej technologii co sprawia ,że jesteśmy w stanie spełnić wszelkie standardy obowiązujące na poszczególnych zakładach produkcyjnych.

W zakresie prac:

 • instalacje elektryczne,
 • instalacje sprężonego powietrza,
 • instalacje wodne,
 • instalacji gazowe,
 • instalacje wentylacyjne,
 • instalacje oddymiające, odciągowe.