Roboty malarskie wykorzystywane są w procesach powlekania różnego rodzaju elementów, różnymi powłokami lakierniczymi,. Roboty malarskie mogą zostać zabudowane jako osobne stanowiska w pojedynczym gnieździe malarskim lub w kompletnie zautomatyzowanych liniach, komorach, czy tunelach lakierniczych, wykonujące określoną operacje w procesie. Poprzez duże możliwości adaptacyjne tej grupy robotów ,zastosowując odpowiednie automaty malarskie, natryskowe oraz możliwość stosowania specjalne pokrowce zabezpieczające przed zabrudzeniem, roboty malarskie można stosować w bardzo ciężkich warunkach pracy. Z uwagi na ciągle rosnące wymagania dotyczące warunków pracy, roboty te mogą być stosowane w procesach produkcyjnych, gdzie przebywanie ludzi z uwagi na szkodliwe środowisko pracy jest niemożliwe. Ich wykorzystanie w procesie produkcji pozwala na uzyskanie lepszych wyników jakościowych, zminimalizowanie czasu taktu, zwiększenie wydajności a przede wszystkich na niezawodności pracy.

Najważniejszymi zaletami robotów malarskich:

  • wysoka powtarzalność procesu,
  • wysoka wydajność,
  • większa efektywność,
  • lepsza jakość,
  • niskie koszty,
  • niezawodność,
  • możliwość pracy w trudnych warunkach.

Roboty malarskie

Roboty montażowe

Roboty spawalnicze