modernizacje-1Zespół PS&MS wykorzystując doświadczenie w obszarze remontów maszyn, jest w stanie sprawnie i solidnie, z zachowaniem umówionych terminów wykonać kompleksowe remonty i modernizacje maszyn i urządzeń przemysłowych, w tym również dostosować maszyny i urządzeń według dyrektywy maszynowej oraz minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Zakres takich działań obejmuje :

modernizacje-2

  • przeprowadzenie audytu dostosowawczego,
  • demontaż ze stanowiska,
  • odtworzenie brakującej dokumentacji DTR, lub stworzenie nowej instrukcji maszynowej,
  • remont w zakresie wymiany części , podzespołów, naprawy i wymiany zużytych elementów piaskowanie, lakierowanie,
  • wykonanie nowego sterowania (PLC, ekrany dotykowe, systemy pomiaru przepływu, dozowanie),
  • zaprojektowanie i wykonanie osłon bezpieczeństwa zgodnych z PN,
  • rozruch i odbiór,
  • montaż na stanowisku pracy.


Podczas ostatnich lat firma PS&MS wykonała na zlecenie kilkadziesiąt remontów, modernizacji, przebudów linii technologicznych, zadań dostosowujących maszyny do wymagań minimalnych lub zasadniczych.