Dział budowy maszyn specjalizuje się w budowie całych linii produkcyjnych, robotyzacji procesów produkcyjnych, budowie maszyn i urządzeń produkcyjnych. Posiadamy własne zaplecze konstrukcyjne oraz zaplecze techniczne. Dział składa się z wysoce wyspecjalizowanej kadry inżynierów: konstruktorów, programistów, którzy w ramach oferowanych usług według indywidualnych specyfikacji klienta budują maszyny i urządzenia dla różnych gałęzi przemysłu. Wykonujemy automatyzację linii produkcyjnych, integrujemy roboty z liniami produkcyjnymi, budujemy maszyny wg indywidualnych potrzeb klienta.

Każe zlecenie wykonujemy według ustalonego harmonogramu:

  • opracowanie założeń technicznych, uzyskanie akceptacji od klienta,
  • wykonanie kompletnego projektu maszyny lub urządzenia,
  • zaprojektowanie niezbędnej instalacji (elektryka, pneumatyka, hydraulika, sterowanie, centralne smarowanie),
  • oprogramowanie,
  • odbiór wstępny u producenta,
  • transport do klienta,
  • montaż integracja z linią oraz uruchomienie,
  • szkolenie personelu z zakresu utrzymania i obsługi,
  • sporządzenie i przekazanie dokumentacji,
  • odbiór końcowy.