FIRMA:

Przedsiębiorstwo PS&MS Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w szeroko rozumianym wsparciu procesu zarządzania poprzez nowoczesne rozwiązania w obszarze wspomagania produkcji i serwisie maszyn. Korzystając z wieloletniego doświadczenia świadczymy usługi w sposób profesjonalny, konkurencyjny, z zachowaniem zasad partnerstwa w biznesie. Pracownicy PS&MS dobierani są tak, aby praca zespołowa i zaangażowanie były widoczne i dawały wymierny efekt w postaci prawidłowo wykonanego zadania. To z kolei jest pozytywnie postrzegane przez odbiorców naszych usług. Nasi Klienci to zarówno małe firmy, jak również międzynarodowe koncerny.

Misją PS&MS jest „Stać się jednym z największych dostawców usług wsparcia produkcji dla przemysłu w Polsce i na świecie”.

Pracujemy tak, aby stale się doskonalić i rozwijać, a nasze dążenia mają przynosić korzyści Naszym Klientom w postaci poprawy funkcjonowania całej ich organizacji.

Od początku istnienia spółki skupiliśmy się na trzech najważniejszych obszarach: utrzymaniu ruchu, konstrukcji i budowie maszyn oraz relokacji maszyn. Zgodnie z takim założeniem powstały trzy działy operacyjne tworzące możliwość kompleksowej obsługi zakładów przemysłowych.

DZIAŁ UTRZYMANIA RUCHU to codzienna, systematyczna praca związana z wykonywaniem zaplanowanych zadań w celu zapobiegania degradacji stanu technicznego urządzeń minimalizowaniu ryzyka występowania awarii oraz niezwłoczne podejmowanie działań w celu przywrócenia środkom produkcji ich pełnej funkcjonalności. Utrzymanie ruchu jako proces wspomagający obejmuje organizowanie, planowanie, nadzór, koordynację i sterowanie funkcjami pomocniczymi niezbędnymi do zagwarantowania pełnej zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym efektywnym wykorzystaniu zasobów ludzkich, sprzętu i materiałów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów proponujemy podpisanie stałej umowy na świadczenie usług utrzymania ruchu. Stała współpraca pozwala na właściwą ciągłą kontrolę i monitoring pracy maszyn uczestniczących w procesie produkcyjnym działając zgodnie z nowoczesnymi standardami jakości. Systematyczne sprawowanie nadzoru daje wymiernie korzyści w postaci bezawaryjnej produkcji.

DZIAŁ KONSTRUKCJI I BUDOWY MASZYN specjalizuje się w budowie całych linii produkcyjnych, robotyzacji procesów produkcyjnych, budowie maszyn i urządzeń. Posiadamy własne zaplecze konstrukcyjne oraz zaplecze techniczne składające się z wyspecjalizowanej kadry inżynierów: konstruktorów oraz programistów, którzy projektują i budują maszyny i urządzenia dla różnych gałęzi przemysłu. Wykonujemy automatyzację linii montażowych, integracje procesów produkcyjnych z robotami.

Projektujemy i budujemy maszyny wg indywidualnych potrzeb klienta, specjalizujemy się w produkcji różnego rodzaju przenośników transportowych: rolkowych, taśmowych, łańcuchowych oraz budową wyposażenia produkcyjnego takiego jak: stoły montażowe, stanowiska montażowe, stoły buforowe, regały buforowe, przymiary spawalnicze, montażowe, stanowiska kontrolo-montażowe itp.

DZIAŁ RELOKACJI MASZYN świadczący kompleksową usługę zmiany lokalizacji pracy maszyn, urządzeń, linii technologicznych czy też całych zakładów. Zadanie obejmuje etapy: planowania, demontażu, zabezpieczenia, spedycji, montażu, wykonaniu niezbędnych pomiarów, odbiorów urzędowych, uruchomieniu i przekazaniu do użytkowania.

Każde zlecenie jest szczegółowo analizowane i oceniane pod względem najlepszych sposobów jego realizacji tak, aby wszystko odbyło się w sposób sprawnych, fachowy i korzystny dla wszystkich stron.

Realizujemy również zlecenia indywidualne, będące efektem własnych, nowatorskich pomysłów naszych Klientów i mieszczące się w obszarze naszej działalności.